Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de door de NBA gedeponeerde model algemene voorwaarden van toepassing. De NBA heeft het model algemene voorwaarden geactualiseerd. De geactualiseerde voorwaarden zijn op 25 juni 2017 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 41/2017.

Download hier onze Algemene Voorwaarden (1)