Royale betalingsregeling belastingen voor ondernemers

Royale betalingsregeling belastingen voor ondernemers

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uiteindelijk...
Subsidie Praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

Als erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van een opleiding verzorgt, krijgt u per leerling maximaal € 2700,- vanuit de subsidieregeling praktijkleren. De aanvraagtermijn voor subsidie praktijkleren duurt in 2020 t/m 16 september 17.00. De subsidie kan worden...
Geboorteverlof per 1 juli 2020 tot 6 weken

Geboorteverlof per 1 juli 2020 tot 6 weken

Na de geboorte van een wettelijk erkend kind, krijgen partners sinds 1 januari 2019 recht op 1 werkweek geboorteverlof. Dit verlof moet binnen 4 weken na de geboorte opgenomen worden en wordt door de werkgever volledig doorbetaald. Met ingang van 1 juli wordt dit...
Coronasteun Flexwerkers

Coronasteun Flexwerkers

Hoe mooi is het om uitleg te geven over een tegemoetkoming voor Flexwerkers op de dag van de flexwerker. Zou onze regering deze mensen bedoelen met flexwerkers?   Helaas. Onze regering bedoeld een andere categorie mensen. Flexwerkers komen in aanmerking voor...