Nieuws

Companium bundelt krachten

Companium bundelt krachten

Met ingang van 1 januari 2021 hebben Focus Accountancy, Salarium en Helder Consultancy en Ondersteuning B.V. de krachten gebundeld met Companium accountants en advieskantoor. Een nog leuker team staat voor u klaar.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) bestaat sinds 2017. Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers met als doel om banen te creëren en te behouden voor werknemers met een laag inkomen.

Verplichte inschrijving UBO-register

Verplichte inschrijving UBO-register

Op grond van EU-richtlijn 2015/849 en EU-richtlijn 2018/843 is elke EU-lidstaat verplicht een UBO-register in te stellen. UBO’s (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) zijn:

Subsidie Praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

Als erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van een opleiding verzorgt, krijgt u per leerling maximaal € 2700,- vanuit de subsidieregeling praktijkleren. De aanvraagtermijn voor subsidie praktijkleren duurt in 2020 t/m 16 september 17.00.

Geboorteverlof per 1 juli 2020 tot 6 weken

Geboorteverlof per 1 juli 2020 tot 6 weken

Na de geboorte van een wettelijk erkend kind, krijgen partners sinds 1 januari 2019 recht op 1 werkweek geboorteverlof. Dit verlof moet binnen 4 weken na de geboorte opgenomen worden en wordt door de werkgever volledig doorbetaald.

Coronasteun Flexwerkers

Coronasteun Flexwerkers

Flexwerkers komen in aanmerking voor coronasteun als ze bruto meer verdienden dan 400 euro in februari en vervolgens minder dan de helft van die inkomsten in april. Het drempelbedrag is een voorwaarde voor flexwerkers die gebruik willen maken van de TOFA.

Is het pensioenakkoord nieuw?

Is het pensioenakkoord nieuw?

Het nieuwe pensioenakkoord is het oude pensioenstelsel op een complexere manier terugbrengen is de mening van Paul van der Heide en dat heeft hij best goed bekeken. Er is een pensioenakkoord, althans dat wordt met veel bombarie gesuggereerd.

Toepassing lage WW-Premie

Toepassing lage WW-Premie

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn en die geen oproepovereenkomst hebben, kregen eerder tot 1 april 2020 de tijd om de arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij.