Nieuws

Coronasteun Flexwerkers

Coronasteun Flexwerkers

Flexwerkers komen in aanmerking voor coronasteun als ze bruto meer verdienden dan 400 euro in februari en vervolgens minder dan de helft van die inkomsten in april. Het drempelbedrag is een voorwaarde voor flexwerkers die gebruik willen maken van de TOFA.

Is het pensioenakkoord nieuw?

Is het pensioenakkoord nieuw?

Het nieuwe pensioenakkoord is het oude pensioenstelsel op een complexere manier terugbrengen is de mening van Paul van der Heide en dat heeft hij best goed bekeken. Er is een pensioenakkoord, althans dat wordt met veel bombarie gesuggereerd.

Toepassing lage WW-Premie

Toepassing lage WW-Premie

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn en die geen oproepovereenkomst hebben, kregen eerder tot 1 april 2020 de tijd om de arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Compensatieregeling getroffen sectoren

Bent u als ondernemer getroffen door overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend.

Coronamaatregelen banken

Coronamaatregelen banken

De Nederlandse banken hebben een aantal maatregelen getroffen in het kader van de gevolgen van het Coronavirus. Kortgezegd komt het er bij de meeste grootbanken op neer dat er een half jaar uitstel mogelijk is voor de aflossingen. lees hier meer.

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u uitstel aanvragen voor deze aanslagen.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend.