Coronamaatregelen banken

De Nederlandse banken hebben een aantal maatregelen getroffen in het kader van de gevolgen van het Coronavirus. Kortgezegd komt het er bij de meeste grootbanken op neer dat er een half jaar uitstel mogelijk is voor de aflossingen. De werkwijze verschilt daarbij per bank. Waar de ene bank ervoor kiest om automatisch de aflossingen te stoppen voor iedereen en er juist actie van u wordt verwacht als u niet mee wilt doen vraagt een andere bank juist om actie als u de aflossingen wilt opschorten. Wij noemen hieronder de meest voorkomende financiers in alfabetische volgorde:

ABN/AMRO

De ABN/AMRO heeft ervoor gekozen om de aflossingen van zakelijke kredieten (let op geen hypotheken) automatisch voor de komende 6 maanden stop te zetten. Als u toch wilt blijven aflossen dient u dit voor 30 maart door te geven aan de bank. Voor hypotheken (zowel zakelijk als privé) heeft de ABN de zogeheten betaalpauze. Dit houdt in dat u 3 maanden uitstel van betaling kunt aanvragen. De overige voorwaarden worden per klant afgestemd. Ook is het via de ABNAMRO mogelijk om het verruimde BMKB krediet aan te vragen. Voor de laatste updates verwijzen wij u naar de website van de ABN/AMRO.

ING Bank

De ING bank heeft ervoor gekozen om opschorting van de aflossingen te regelen via een mijning.nl. Dit gaat dus niet automatisch. Voor eventuele opschorting van de (privé) hypotheken kunt u contact opnemen met de ING. Zij hebben hiervoor een speciale hulplijn. U kunt uw gegevens achterlaten via de bel me terug knop. Ook is het via de ING mogelijk om het verruimde BMKB krediet aan te vragen. Voor de laatste updates verwijzen wij u naar de website van ING .

Rabobank

De Rabobank heeft ervoor gekozen om opschorting van de aflossingen te regelen via een webformulier.  Ook hier dus geen automatische stopzetting van de aflossing. Voor eventuele opschorting van de (privé) hypotheken kunt u contact opnemen met de Rabobank. .Ook is het via de Rabobank mogelijk om het verruimde BMKB krediet aan te vragen. Voor de laatste updates verwijzen wij u naar de van Rabobank .

Qredits

Qredits kent een verlaging van de rente naar 2%. Dit is toch een zeer goede besparing. Ook wordt er een aflosvrije periode van een half jaar gehanteerd. Bedrijven die door Corona in de problemen zijn geraakt kunnen dit via hulp@qredits.nl aangeven. Er wordt dan contact openomen om de regeling van kracht te laten worden. Houd de site van qredits in de gaten voor de laatste updates.