Dividend uitbetalen in 2022?

Ondernemers met een eigen B.V. kunnen de belastingheffing over dividend uitstellen door geen dividend uit te betalen, maar van de eigen B.V. te lenen. Er zitten echter wel grenzen aan dit lenen van de B.V. Boven die grens wordt dit vanaf 2023 automatisch belast. De grens van ‘excessief lenen’ is in het coalitieakkoord verhoogd naar €700.000. In week 25, 20 t/m 24 juni, staat de behandeling van de ‘wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ op de planning in de Tweede Kamer en wordt meer duidelijk.

Vanaf 1 januari 2023 is het de bedoeling dat aanmerkelijkbelanghouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv dan dus inkomstenbelasting in box 2 moeten betalen. Momenteel is het voor aanmerkelijkbelanghouders vaak mogelijk om geld te lenen uit hun bv zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor is er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Het is gebleken dat deze leningen steeds vaker voorkomen. Zo stond er in 2007 een bedrag van 19,7 miljard euro aan schuld aan de eigen vennootschap open en is dit in 2018 gestegen naar 62,4 miljard euro.

Met het wetsvoorstel, ingediend door staatssecretaris Van Rij, wordt de mogelijkheid om privé via leningen over box 2-vermogen te beschikken zonder daar direct belasting over te betalen beperkt. Daarnaast zorgt de huidige vormgeving van het boxenstelsel voor ongelijkheid tussen verschillende soorten ondernemers. Het is namelijk afhankelijk van de rechtsvorm die een ondernemer gekozen heeft of het wel of niet mogelijk is om te lenen van de eigen onderneming. Deze ongelijkheid wordt beperkt door dit wetsvoorstel.

Tot 2023 kunnen ondernemers dus nog wel onbeperkt lenen van de eigen B.V. Wanneer de ‘wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingaat, zullen ondernemers die meer dan €700.000 lenen bij hun eigen B.V. 26,9% (huidige tarief) belasting moeten gaan betalen. Er geldt echter wel een uitzondering voor de financiering van de eigen woning. Het is dus zaak om volgende week het (fiscale) nieuws te volgen en afhankelijk van de uitkomst acties te ondernemen zodat u klaar bent voordat de regeling ingaat.

 

Esther Wiekens

Esther Wiekens

Voor

Bekijk andere nieuwtjes

U kunt nooit minder leren.

Kamervragen voordelen familiehypotheek

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. Volgens dat artikel is het voordeel van een familiehypotheek groter dan de...