Financieel & IT

Binnen ons bedrijf verzorgen wij diverse werkzaamheden die betrekking hebben op uw financiële positie. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in Adviezen en Jaarlijkse werkzaamheden.

Adviezen

Als ondernemer heeft u dagelijks keuzes te maken. Er is veel aanbod van diverse partijen. Sommige doet u op routine maar andere keuzes zijn keuzes voor de langere termijn van de onderneming. Ook is het als ondernemer vaak moeilijk om even vanaf een afstand te kijken naar de processen binnen uw bedrijf.

Daarom bespreken wij gevraagd en ongevraagd als vertrouwde adviseur met u uw mogelijke keuzes.

Wij zijn betrokken bij uw bedrijf en zijn deskundig in het adviseren over het maken van keuzes bij investeringen en bedrijfsplannen, kostprijs- en terugverdientijdberekeningen, alsmede het berekenen van salariskosten en andere HRM instrumenten. Ook het begeleiden van IT keuzes en implementatie, alsmede fiscale optimalisatie zijn onderdeel van onze werkzaamheden. U mag van ons altijd een oplossing verwachten die oprecht en innovatief is.

Al deze plannen moeten ook gefinancierd. Een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden is het opstellen van liquiditeitsprognoses. Dit doen we om te bepalen hoeveel liquiditeit binnen de onderneming aanwezig is en zou moeten zijn rekening houdend met de plannen die een ondernemer heeft zowel zakelijk als privé.

Een financieringsvorm binnen het mkb is subsidies. Via samenwerkingspartners verzorgen wij uw gehele subsidie aanvragen. (Kennis)vouchers, WBSO, VIA en lokale subsidies.

Een aantal keren per ondernemersleven doen zich impactvolle momenten voor. Denkt u hierbij aan verkoop van uw bedrijf, overnames en het toe- of uittreden van compagnons, maar zeker ook huwen en scheiden. Waardebepaling van uw bedrijf is dan van groot belang. Wij zijn deskundig in het bepalen van de waarde van MKB ondernemingen.

Jaarlijkse werkzaamheden

Wij gebruiken data van het verleden voor de keuzes van morgen. Het is dan ook belangrijk de data goed en betrouwbaar te produceren. Wij maken hierbij gebruik van de meest innovatieve systemen die er binnen onze branche beschikbaar zijn.

Als ondernemer kan het zijn dat u zelf de boekhouding voert of wellicht zelfs iemand in dienst heeft hiervoor. Wij zullen dan samen onderzoeken wat de best mogelijke samenwerkingsvorm is. De jaarlijkse werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

  1. Boeken of nazien van de financiële administratie.
  2. Het opstellen van de jaarrekening(en) van uw onderneming(en).
  3. Het opstellen van publicatiebalansen.
  4. Het opstellen van notulen van aandeelhoudersvergaderingen.
  5. Het verzorgen van aangiften omzetbelasting.
  6. Het verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting.
  7. Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting.
  8. Het verzorgen van aangiften dividendbelasting.
  9. Het verzorgen van aangiften schenk- en erfbelasting.
  10. Het verzorgen van de salarisadministratie.