Binnen ons bedrijf verzorgen wij diverse werkzaamheden die betrekking hebben op u en uw personeel. Deze werkzaamheden zijn onder te verdelen in Adviezen en Jaarlijkse werkzaamheden.

Adviezen

Als ondernemer heeft u dagelijks keuzes te maken. Zo maakt u telkens keuzes over de opbouw van uw team en de individuele medewerkers. Daarvoor heeft u inzicht nodig in de (on)mogelijkheden en is kennis van wet en regelgeving van zeer groot belang.

Doordat wij zeer betrokken zijn bij u en uw team kunnen wij u zeer goed helpen met het maken van keuzes. Zo zijn we zeer deskundig in het opstellen van arbeidsvoorwaardenregelingen en verzorgen we uw arbeidscontracten.

Sommige stappen in een ondernemersleven zijn lastiger. Zo kan het zijn dat u een speciaal beleid wilt ontwikkelen op het aantrekken van de mensen die bij uw bedrijf passen. Wij helpen u dan bij het opzetten van de (functie)beschrijvingen en via partners ook bij het werven en selecteren. Ook helpen we u bij het opzetten van gesprekscyclussen en het opzetten van objectieve normeringen passend bij uw bedrijf.
Ook komt het binnen bedrijven voor dat er soms voor moet worden gekozen dat bedrijf en personeelslid niet langer bij elkaar passen. Ook dan begeleiden we u bij de uw vraagstelling en zorgen we voor de juiste juridische documentatie.

Jaarlijkse werkzaamheden

Wij gebruiken data van het verleden voor de keuzes van morgen. Het is dan ook belangrijk de data goed en betrouwbaar te produceren. Wij maken hierbij gebruik van de meest innovatieve systemen die er binnen onze branche beschikbaar zijn.

Als ondernemer kan het zijn dat u zelf de loonstroken verzorgt of wellicht zelfs iemand in dienst heeft hiervoor. Wij zullen dan samen onderzoeken wat de best mogelijke samenwerkingsvorm is. De jaarlijkse werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen zijn:

  1. Het verzorgen van loonstroken.
  2. Het verzorgen van correspondentie met pensioenfondsen.
  3. Het verzorgen van loonkostensubsidies.
  4. Het verzorgen van aangiften loonheffing.
  5. Begeleiding bij verzuimtrajecten.
  6. Aanvragen van (ontslag)uitkeringen.
  7. Aanvragen proefplaatsingen.
  8. Ondersteuning bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
  9. Het bijhouden van verlofregistratie.