• Klachten formulier

  • Beschrijving van uw klacht

    Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
  • Mogelijke oplossing

    Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?
  • Eerdere contactmomenten inzake uw klacht

    Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?