Prinsjesdag 2022. De Rekening.

Een dag waar de hele fiscale wereld wacht op de bekendmaking van de wijzigingen die in 2023 en de jaren daarna mogen verwachten. Dit jaar is er net als andere jaren al hier en daar wat bekend gemaakt. Hieronder lichten we dat toe. Wordt prinsjesdag 2022 de dag waarop het MKB de rekening krijgt voor de ontvangen steunmaatregelen en het koopkrachtpakket?

De grens voor het MKB-opstaptarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag
Momenteel is de eerste schijf in de vennootschapsbelasting 15% bij een winst tot 395.000 euro. Deze grens wordt weer verlaagd naar 200.000 euro. Vennootschappen zullen daardoor eerder in de hoogste schijf van 25,8% terecht komen.

De 30%-regeling voor expats wordt gemaximeerd
Expats die in Nederland komen om te werken, kunnen onder voorwaarden van de 30%-regeling gebruik maken. Daarmee kunnen zij 30% van hun loon belastingvrij ontvangen. Het plan is om deze regeling vanaf 2024 te beperken tot het maximum van de WNT-norm. Het netto-inkomen van expats zal daarmee lager uitvallen.

Afschaffing FOR
IB-ondernemers mogen onder voorwaarden ieder jaar een deel van hun winst fiscaal aftrekken en aan de FOR doteren. Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2023 de opbouw van de FOR niet meer fiscaal te faciliteren. Bestaande oudedagsreserves kunnen nog wel op basis van huidige wet- en regelgeving worden afgewikkeld. Dus er hoeft niet een direct afgerekend te worden.

Middeling verdwijnt
De middelingsregeling vervalt per 1 januari 2023. Met de middelingsregeling kan aanspraak worden gemaakt op een belastingteruggave als het inkomen in een periode van drie achtereenvolgende jaren sterk heeft gewisseld. De laatste aansluitende jaren waar middeling op kan worden toegepast is 2022, 2023 en 2024.

Twee schijven in box 2
Het plan is dat per 2024 een progressief tarief in box 2 zal gelden waarbij voor een inkomen tot 67.000 euro een tarief van 26% geldt en 29,5% voor het meerdere.

Box 3 wordt aangepast
Het plan was dat in 2025 een nieuw box 3 stelsel wordt ingevoerd. Echter is uit onderzoek gebleken dat dit niet realiseerbaar is. Het kabinet heeft daarom besloten om de invoering uit te stellen tot 2026. Voorgesteld wordt om in box 3 voortaan het werkelijk rendement te belasten. Voor de jaren 2023 en 2024 zullen (naar verwachting) overbruggende maatregelen gelden waarmee het vermogen in box 3 in de vorm van de zogenoemde spaarvariant worden belast. Bij de spaarvariant wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, schulden en overige bezittingen.

Verhogen budget EIA en MIA/Vamil
De budgetten voor EIA en MIA/Vamil zullen stapsgewijs worden verhoogd. Het is nog niet duidelijk met hoeveel.

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd
Tussen 01-01-2023 en met 31-12-2030 wordt de zelfstandigenaftrek in stappen van 650 euro en twee stappen van 605 euro afgebouwd. Op dit moment bedraagt de aftrek 6.310 euro. Daarnaast zal de aftrek nog maar verrekend kunnen worden tegen maximaal het geldende tarief van de 1e schijf.

De algemene heffingskorting wordt verder afgebouwd
Op dit moment bedraagt de algemene heffingskorting € 2.888 minus 6,007% van het inkomen uit werk en woning (box 1) voor zover dat meer bedraagt dan € 21.317. Het plan is om de algemene heffingskorting afhankelijk te maken van het verzamelinkomen. Dat betekent dat voor de berekening van de algemene heffingskorting de inkomens uit alle drie de boxen relevant zijn.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting
Momenteel kan een IB-ondernemer onder voorwaarden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Het plan is om de IACK stapsgewijs te beperken totdat deze per 1 januari 2025 afgeschaft is. Echter, ouders met kinderen die zijn geboren vóór 2025 houden hun recht op de IACK.
Bovenstaande wijzigingen kunnen natuurlijk nog aangepast worden. Ook is het denkbaar dat tarieven en andere maatregelen worden toegevoegd.

Harm Wiekens

Harm Wiekens

Voor

Bekijk andere nieuwtjes

U kunt nooit minder leren.

Kamervragen voordelen familiehypotheek

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. Volgens dat artikel is het voordeel van een familiehypotheek groter dan de...