Staatssecretaris Vijlbrief over de fiscale stimulering van elektrische auto’s

Bron: Rijksoverheid | 12 februari 2020

Naar aanleiding van de brief die de Algemene Rekenkamer heeft opgesteld voor de Tweede Kamer, zijn er een aantal vragen gesteld over de fiscale stimulering van elektrische auto’s. Zo zou bijvoorbeeld het overgrote deel van de stimulering sinds 2007 niet over volledig elektrische voertuigen zijn gegaan, zoals plug-in hybrides. Hans Vijlbrief, Staatssecretaris – Fiscaliteit en Belastingdienst, heeft afgelopen maandag in een brief op de schriftelijke vragen gereageerd.

Fiscaal stimuleren

Gewone hybride auto’s en plug-in hybrides met verschillende maatvoering worden sinds de gewone wet fiscaal aangemoedigd. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van de markt geeft Staatssecretaris van – fiscaliteit en belastingdienst aan.
Aan het begin was het aanbod van volledig elektrische auto’s nihil.
Daarom in eerste instantie ingezet op de aanschaf van hybride auto’s. Vervolgens is ook ingezet op Plug-in hybrides, deze werden gezien als een tussenstap naar volledig elektrische auto’s. Met de toename van het aanbod van elektrische auto’s is fiscale stimulering steeds meer ingezet. Daarbij is het aanbod van elektrische auto’s in het middensegment behoorlijk toegenomen.

Het beeld is beperkt

In het Klimaatakkoord wordt meer gericht op de particuliere markt om de volledig elektrische auto’s ook voor de particulier bereikbaar te maken. Er is dan ook een daling in nieuw-verkopen van plug-in hybrides en het aantal nieuw-verkopen van elektrische auto’s neemt juist toe. Dit heeft alles te maken met de korting op de bijtelling. Maar doordat meer zakelijke rijders ervoor kiezen om de elektrische auto ook privé te gaan rijden, komen er dus extra auto’s in de bijtelling en zijn er dus extra opbrengsten in de bijtelling.
Vanaf de Miljoennota 2018 worden de kosten van de stimulering van elektrisch rijden apart gemonitord, op advies van de Algemene Rekenkamer. Volgens het kabinet geeft de berekening van de Algemene Rekenkamer een zeer beperkt beeld van de kosten en effecten van het beleid. Omdat geen rekening wordt gehouden met gedragsveranderingen kan het ook niet worden gebruikt als uitgangspunt voor beleid.

CO2 uitstoot

Bovendien ontstaat door de benadering van de Algemene Rekenkamer een eenzijdige focus op CO2, terwijl emissievrije auto’s ook andere waardevolle voordelen voor de Nederlandse maatschappij met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidsoverlast, verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en innovatiekansen voor Nederlandse bedrijven die investeren in de ontwikkeling van emissievrije technieken, schrijft Vijlbrief.
Verder ziet het kabinet de fiscale stimulering van emissievrije auto’s als een initiële investering in de transitie naar emissievrij rijden. De Algemene Rekenkamer betrekt al deze effecten niet in de analyse.

In 2030 Emissievrij

In het Klimaatakkoord is een nieuw stimuleringspakket voor elektrische auto’s afgesproken, waarmee de fiscale stimulering uit Autobrief II met stapsgewijze uitfasering wordt doorgezet tot en met 2025. Daarmee wordt een substantiële eerste stap gezet richting de ambitie uit het Regeerakkoord van 100% emissievrij nieuw-verkopen in 2030. Naar de markt voor elektrische auto’s is nog jong en daarmee zijn de ontwikkelingen onzeker. In 2022 en 2024 zal de stimulering van het Elektrisch rijden worden geëvalueerd, aldus Vijlbrief.