Subsidie Praktijkleren

Als erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van een opleiding verzorgt, krijgt u per leerling maximaal € 2700,- vanuit de subsidieregeling praktijkleren. De aanvraagtermijn voor subsidie praktijkleren duurt in 2020 t/m 16 september 17.00. De subsidie kan worden
aangevraagd zodra de begeleiding van de leerling is afgelopen. Welke medewerkers kunnen in aanmerking komen:

  • VMBO, leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basis beroepsgerichte leerweg van het VMBO voor het traject specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie.
  • MBO, deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • HBO, studenten die een duale of deeltijd HBO opleiding volgen waarbij de CROHO code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (tojo’s)
  • VSO, Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voorgezet Speciaal Onderwijs zitten.
  • PRO, leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs zitten.
  • Entree in het VMBO, leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding

Heeft u een medewerker die een opleiding volgt uit deze lijst of is er een medewerker die een andere opleiding volgt en twijfelt u of deze in aanmerking komt voor de subsidie geeft dit dan voor 8 augustus 2020 aan ons doorzodat wij de subsidie aanvraag voor u kunnen verzorgen.