Verplichte inschrijving UBO-register

Op grond van EU-richtlijn 2015/849 en EU-richtlijn 2018/843 is elke EU-lidstaat verplicht een UBO-register in te stellen. UBO’s (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) zijn:

 • mensen die, al dan niet achter de schermen, aan de touwtjes trekken

Veel organisaties moeten hun UBO’s sinds 27 september 2020 verplicht inschrijven in het UBO-register. Het register moet accurate en actuele informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie bieden. Zo draagt het bij aan het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, en het opsporen van criminaliteit. Financiële instellingen moeten met behulp van het UBO-register nagaan wie de UBO is voordat zij een dienst verlenen.

Moet ik ook UBO’s gaan inschrijven?
Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

De kvk stuurt alle ondernemingen een brief, waarin zij de organisaties uitnodigt om de UBO te registreren. U hoeft daar niet op te wachten. Via deze link kunt u zich nu al registreren. Registratie is kostenloos.

Heeft u nog vragen schroom dan niet om contact met ons op te nemen.