Werkgevers willen praten over versobering zelfstandigenaftrek

Bron: FD | 19 januari 2020

VNO-NCW is voor het eerst bereid te praten over de versobering van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstaftrek. Het geleidelijk aanpassen van de belastingvoordelen was altijd een gevoelig punt. En is nu ook alleen bespreekbaar wanneer het gaat om ‘oneigenlijke’ zelfstandigen, niet voor echte ondernemers.

Voorwaarden

Hans de Boer, voorzitter van de werkgeversorganisatie zei tegenover het FD dat de werkgevers voor het eerst op dit punt willen bewegen. Ze zijn het klaarblijkelijk eens met de analyse van de commissie-Borstlap dat te veel mensen op grond van fiscale voordelen kiezen voor een bestaan als zzp’er. Het voorstel van de commissie is dan ook om de huidige voordelen in een vastgestelde periode af te bouwen.

Een voorwaarde is wel dat de belastingvoordelen blijven voor de ondernemers voor wie de voorzieningen oorspronkelijk waren bedoeld. Belangrijke sector zijn volgens de Boer de zorg en het onderwijs. Daar ziet hij een verstikkende deken over de semipublieke sector liggen die de keuze voor het zzp-schap in de hand werkt.

Vast contract

De werkgeversvoorman reageert voor het eerst op de adviezen van de commissie-Borstlap en de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het geluid van de WRR om werkenden meer vat op geld, werk en leven te geven spreekt hem erg aan. Over de adviezen van Borstlap over de regulering van werk is hij daarentegen kritischer. Dat flex nu te flexibel is vast te vast vindt hij ook. Maar het voorgestelde grove geschut om het vaste contract weer de norm te maken zal alles vast zetten. ‘Dan krijgen we een Franse situatie met 10% werkloosheid en een pruttelende economie.’, stelt de Boer.
De drie smaken van de commissie-Borstlap, zelfstandigen, werknemers en uitzendkrachten moeten volgens de Boer worden uitgebreid. De smaken ondernemers en ‘basisbanen’ die de WRR voorstelt als vangnet zouden moeten worden toegevoegd. De werkgeversorganisatie staat achter de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Eén pakket

De boer had het advies van Borstlap veel liever gezien als één pakket. ‘Hij levert een supermarkt en je ziet meteen dat de politiek daarin selectief gaat winkelen.’ Daar kunnen de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad wat hem betreft nu een rol in spelen.
Voor het probleem van de aanhoudende personeelstekorten moet worden gekeken naar de aanpak van Canada, stelt de Boer. Daar komen arbeidsmigranten van buiten Europa op strikt tijdelijke contracten. Het voorstel van enkele CDA-bewindslieden om het vrije werknemersverkeer in te perken is wat hem betreft dan ook uitgesloten, aldus het FD.